Grèce

 • 1
  Psalti (GA)
 • 4
  Katirtsidou
 • 6
  Strantzali
 • 7
  Palama
 • 8
  Goula
 • 9
  Georgantzi
  Substitution 80'
 • 10 C
  Chatzinikolaou
 • 14
  Briasouli
  Substitution 87'
 • 17
  Pitsiou
 • 18
  Vlassopoulou
  Substitution 53'
 • 19
  Proxenou

Islande

 • 12
  Guðmundsdóttir (GA)
 • 3
  Hannesdóttir
 • 4
  K. Árnadóttir
 • 5
  G. Árnadóttir
 • 6
  Einarsdóttir
  Substitution 61'
 • 7
  Eiríksdóttir
  Goal 67'
 • 8 C
  Jóhannsdóttir
 • 9
  Jóhannesdóttir
 • 10
  Ragnarsdóttir
 • 15
  Daníelsdóttir
  Substitution 74'
 • 16
  Hálfdánardóttir
  Substitution 58'
Banc Banc
 • 12
  Manta (GA)
 • 2
  Tsouni
 • 3
  Liakou
 • 5
  Papaioannou
 • 11
  Kapnisi
  Substitution 53' Yellow_Card 68'
 • 15
  Metoikidou
 • 16
  Avdolli
  Substitution 80'
 • 20
  Arkouli
  Substitution 87'
 • 21
  Tzani
 • 1
  Ívarsdóttir (GA)
 • 2
  Steinarsdóttir
 • 11
  Halldórsdóttir
  Substitution 61' Goal 72'
 • 13
  Einarsdóttir
  Substitution 58'
 • 14
  Eyjolfsdottir
 • 17
  Hermannsdottir
  Substitution 74'
 • 18
  Haralz
Entraîneur Entraîneur
 • Antonios Prionas
 • Thordur Thordarson