Namyz Stadium

Namyz Stadium, Shymkent

Zuzana Valentová, Arbitre

Arbitre

Zuzana Valentová (SVK)

Arbitres assistants

Slavomira Miskova (SVK)

Ivana Lesková (SVK)

Quatrième arbitre

Miriama Matulova (SVK)

0°C