• 90+4'
  Sabljić
 • 90+3'
  Gladkiy
 • 90+3'
  Gladkiy
 • 90+2'
  Ilsinho (entre) - M. Lewandowski (sort).
 • 90'
  Yussuf
 • 90'
  Aliyev
 • 90'
  Pyatov
 • 90'
  Aliyev
 • 89'
  Ilsinho
 • 89'
  Willian
 • 88'
  Carlos Corrêa
 • 85'
  Gladkiy
 • 81'
  Fernandinho
 • 79'
  Chygrynskiy
 • 78'
  Yussuf
 • 77'
  Sabljić
 • 77'
  Aliyev
 • 76'
  Ishchenko
 • 76'
  Eremenko (entre) - Carlos Corrêa (sort).
 • 75'
  Ninković
 • 75'
  Willian
 • 73'
  Gladkiy
 • 72'
  Eremenko
 • 70'
  Luiz Adriano (entre) - Gladkiy (sort).
 • 70'
  Gai (entre) - Willian (sort).
 • 69'
  Pyatov
 • 69'
  Milevskiy
 • 68'
  Hübschman
 • 68'
  Hübschman
 • 67'
  Fernandinho
 • 66'
  El Kaddouri
 • 65'
  Raţ
 • 65'
  Bogush
 • 65'
  Jádson
 • 64'
  Hübschman
 • 60'
  Fernandinho
 • 59'
  Milevskiy
 • 59'
  Srna
 • 57'
  Yussuf
 • 56'
  Aliyev
 • 53'
  Luiz Adriano
 • 51'
  Fernandinho
 • 47'
  Bangoura
 • 47'
  Aliyev
 • 46'
 • 45+2'
  Luiz Adriano
 • 45+1'
  Vukojević
 • 45+1'
  Vukojević
 • 45+1'
  Luiz Adriano
 • 43'
  Ninković
 • 42'
  Aliyev
 • 41'
  Raţ
 • 41'
  Raţ
 • 40'
  Luiz Adriano
 • 40'
  Ilsinho
 • 40'
  Raţ
 • 38'
  Bangoura
 • 38'
  Aliyev
 • 37'
  Vukojević
 • 37'
  Ishchenko
 • 36'
  Betão
 • 34'
  Srna
 • 34'
  El Kaddouri
 • 31'
  Jádson
 • 31'
  Ninković
 • 30'
  Bangoura
 • 27'
  Aliyev
 • 27'
  Ishchenko
 • 26'
  Luiz Adriano
 • 25'
  Jádson
 • 25'
  Bangoura
 • 24'
  Srna
 • 23'
  El Kaddouri
 • 23'
  El Kaddouri
 • 22'
  Yussuf
 • 21'
  Ilsinho
 • 17'
  Jádson
 • 15'
  Milevskiy
 • 12'
  Bangoura
 • 11'
  Jádson
 • 8'
  Yussuf
 • 8'
  Milevskiy
 • 6'
  El Kaddouri
 • 4'
  Bangoura
 • 3'
  Eremenko
 • 2'
  Srna
 • 1'
  Milevskiy
 • 1'