• 89'
  Baran (entre) - Grzanka (sort).
 • 64'
  Kostikos
 • 63'
  Togias (entre) - Kostikos (sort).
 • 46'
  Klemenz (entre) - Lesnik (sort).
 • 41'
  Iwan
 • 38'
  Kapouranis
 • 37'
  Komornicki
 • 23'
  Cyron