Toutes les photos

 • Nantes players celebrate
  Nantes players celebrate
  18 janvier 2017
  ©AFP/Getty Images
 • Nantes players celebrate
  Nantes players celebrate
  18 janvier 2017
  ©AFP/Getty Images
 • Nantes players celebrate
  Nantes players celebrate
  18 janvier 2017
  ©AFP/Getty Images
 • Emiliano Sala (Nantes)
  Emiliano Sala (Nantes)
  18 janvier 2017
  ©AFP/Getty Images
 • Emiliano Sala (Nantes)
  Emiliano Sala (Nantes)
  18 janvier 2017
  ©AFP/Getty Images
 • Emiliano Sala (Nantes)
  Emiliano Sala (Nantes)
  18 janvier 2017
  ©AFP/Getty Images
 • Emiliano Sala (Nantes)
  Emiliano Sala (Nantes)
  18 janvier 2017
  ©AFP/Getty Images
 • Emiliano Sala (Nantes)
  Emiliano Sala (Nantes)
  18 janvier 2017
  ©AFP/Getty Images
 • Jonathan Delaplace (Caen) & Yacine Bammou (Nantes)
  Jonathan Delaplace (Caen) & Yacine Bammou (Nantes)
  18 janvier 2017
  ©AFP/Getty Images
 • Jules Iloki (Nantes)
  Jules Iloki (Nantes)
  18 janvier 2017
  ©AFP/Getty Images
 • Alaeddine Yahia (Caen) & Emiliano Sala (Nantes)
  Alaeddine Yahia (Caen) & Emiliano Sala (Nantes)
  18 janvier 2017
  ©AFP/Getty Images
 • Valentin Rongier (Nantes) & Jonathan Delaplace (Caen)
  Valentin Rongier (Nantes) & Jonathan Delaplace (Caen)
  18 janvier 2017
  ©AFP/Getty Images
 • Ivan Santini (Caen) & Guillaume Gillet (Nantes)
  Ivan Santini (Caen) & Guillaume Gillet (Nantes)
  18 janvier 2017
  ©AFP/Getty Images
 • Ivan Santini (Caen) & Guillaume Gillet (Nantes)
  Ivan Santini (Caen) & Guillaume Gillet (Nantes)
  18 janvier 2017
  ©AFP/Getty Images
 • Emiliano Sala (Nantes) & Alaeddine Yahia (Caen)
  Emiliano Sala (Nantes) & Alaeddine Yahia (Caen)
  18 janvier 2017
  ©AFP/Getty Images
 • Li Jinyu
  Li Jinyu
  Li Jinyu
  18 janvier 2017
  ©Getty Images
 • Li Jinyu
  Li Jinyu
  Li Jinyu
  18 janvier 2017
  ©Getty Images
 • Jorge Simão (Braga)
  Jorge Simão (Braga)
  16 janvier 2017
  ©AFP/Getty Images
 • Rui Fonte (Braga)
  Rui Fonte (Braga)
  16 janvier 2017
  ©AFP/Getty Images
 • Rui Fonte (Braga)
  Rui Fonte (Braga)
  16 janvier 2017
  ©AFP/Getty Images
 • Rui Fonte (Braga)
  Rui Fonte (Braga)
  16 janvier 2017
  ©AFP/Getty Images
 • Rui Fonte (Braga)
  Rui Fonte (Braga)
  16 janvier 2017
  ©AFP/Getty Images
 • Rui Fonte (Braga)
  Rui Fonte (Braga)
  16 janvier 2017
  ©AFP/Getty Images
 • Pepa (Tondela)
  Pepa (Tondela)
  16 janvier 2017
  ©AFP/Getty Images