Toutes les photos

 • Goran Pandev (Genoa)
  Goran Pandev (Genoa)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Goran Pandev (Genoa)
  Goran Pandev (Genoa)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Goran Pandev (Genoa)
  Goran Pandev (Genoa)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Fabio Pecchia (Verona)
  Fabio Pecchia (Verona)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Rômulo (Verona)
  Rômulo (Verona)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Mattia Perin (Genoa)
  Mattia Perin (Genoa)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Rômulo (Verona)
  Rômulo (Verona)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Rômulo (Verona)
  Rômulo (Verona)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Rômulo (Verona)
  Rômulo (Verona)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Alessio Cerci (Verona), Luca Rossettini & Diego Laxalt (Genoa)
  Alessio Cerci (Verona), Luca Rossettini & Diego Laxalt (Genoa)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Mattia Valoti (Verona) & Isaac Cofie (Genoa)
  Mattia Valoti (Verona) & Isaac Cofie (Genoa)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Oscar Hiljemark (Genoa) & Mattia Valoti (Verona)
  Oscar Hiljemark (Genoa) & Mattia Valoti (Verona)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Iuri Medeiros (Genoa) & Andrea Danzi (Verona)
  Iuri Medeiros (Genoa) & Andrea Danzi (Verona)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Davide Ballardini (Genoa)
  Davide Ballardini (Genoa)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Davide Biraschi (Genoa) & Ryder Matos (Verona)
  Davide Biraschi (Genoa) & Ryder Matos (Verona)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Fabio Pecchia (Verona)
  Fabio Pecchia (Verona)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Iuri Medeiros (Genoa)
  Iuri Medeiros (Genoa)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Iuri Medeiros (Genoa)
  Iuri Medeiros (Genoa)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Iuri Medeiros (Genoa)
  Iuri Medeiros (Genoa)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Darko Lazović (Genoa) & Mattia Valoti (Verona)
  Darko Lazović (Genoa) & Mattia Valoti (Verona)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Fernando Torres (Atlético)
  Fernando Torres (Atlético)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Ángel Correa (Atlético) & Marc Bartra (Betis)
  Ángel Correa (Atlético) & Marc Bartra (Betis)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Dani (Betis) & Fernando Torres (Betis)
  Dani (Betis) & Fernando Torres (Betis)
  23 avril 2018
  ©Getty Images
 • Saúl Ñíguez (Atlético) & Jordi Amat (Betis)
  Saúl Ñíguez (Atlético) & Jordi Amat (Betis)
  23 avril 2018
  ©Getty Images